2016 World Tai Chi & Qigong Day

Celestial Tai Chi College celebrated World Tai Chi & Qigong Day 2016 at Central Park in Malvern. Senior Master Chin Min Lian took the group through Ba Duan Jin and Yi Jin Jing Qigong forms before flowing through traditional Yang Tai Chi.